Skoleutviklning i det digitale nettsamfunnet


Her er en liste over noen bøker som kan være aktuelle, i tillegg til kursets pensumslitteratur.


Bjarnø, Vibeke et al. 2008, DidIKTikk – Digital kompetanse i praktisk undervisning, Fagbokforlaget, Bergen.
Buckingham, D. 2007, Beyond technology – children’s learning in the age of digital culture, Polity Press, Cambridge, U.K.
Burn, A. & Durran, J. 2007, Media Literacy in Schools – Practie, Production and Progression, Paul Chapman Publishing, London, U.K.
“Digital Kompetanse” 2007, Nordic Journal of Digital Literacy, 2. Årg., Universitetsforlaget, Oslo.
Durran, J. and Burn, A. 2007, Media Literacy in Schools, Paul Chapman Publishing, London.
Erstad, O. 2005, Digital kompetanse i skolen – en innføring, Universitetsforlaget, Oslo.
Fløgstad, Tom R. & Helle, Grete 2007, Helhetlig skoleutvikling, Kommuneforlaget, Vika, Oslo.
Goodstein, Anastasia 2007, Totally Wired – What teens and tweens are really doing online, St. Martin’s Press, New York, N.Y.
Hauge, Trond E., Lund, A. & Vestøl, J. M. 2007, Undervisning i endring, Abstrakt Forlag, Oslo.
Jenkins, Henry 2006, Fans, Bloggers, and Gamers, New York University Press, New York & London.
Krumsvik, R. J. 2007, Skulen og den digitale læringsrevolusjonen, Universitetsforlaget, Oslo.
Shaffer, David W. 2006, How Computer Games Help Children Learn, Palgrave MacMillan, New York, New York.