Skoleutvikling i det digitale nettsamfunnet

Spørsmål og svar


Skriv spørsmålene dine med BOLD og svaret med "normal" skrift. La også nye spørsmål komme øverst, det vil si rett under denne linjen.eks: Må jeg opprette en egen blogg i dette kurset ?
Ja !