Program samling309.30 - 10.00
Introduksjon til samlingen
Joar Loland og Arne Krokan

10.00 - 11.20
Kunnskap og kunnskaping i det digitale nettsamfunnet
Rune Krumsvik
Endret kunnskapsbegrep drøftes, og en ser på hvilke konsekvenser dette har for læringspraksis.
Sammenheng mellom læringsformer og evalueringsformer diskuteres.
11.30 - 12.30
Digitale læreprosesser
Anne Cathrine Gotaas om
a. Hvordan hun arbeider i nettverk
b. Hvordan undervisningen er endret.
12.30 - 13.15
LUNSJ
13.15 - 14.15
Hans Tilseth om erfaringer fra fyrtårnsprosjektene
Situasjonsbeskrivelse
Hva hindrer endring i følge erfaringer fra fyrtårnsprosjektene
Hva kan vi gjøre med dette videre?
14.15 - 15.00
Gruppearbeid om endringsledelse ved egen skole
Utgangspunkt for dette arbeidet er de enkelte skolenes egen planprosess, jfr utsendt "arbeidsplan".
15.00 - 16.00
Oppsummering og diskusjon i plenum
16.00 - 17.00
Veien videre.
Arne Bergby og Arne Krokan
Arne Bergby leder it'slearning, en organisasjon som også stilles overfor mange av de samme utfordringene som skolene. Hvordan ledes omstillingsprosessene, og hva kan skolene lære av dette?
Hvilke utfordringer står "læremiddelbransjen" overfor, og hvor disruptive blir endringene i årene som kommer? Jfra hva som har skjedd i musikksektoren, der den største aktøren nå heter iTunes. Hva skjer med produksjonen av digitale læremidler?
Hvordan bør skolene arbeide videre fram til neste samling?

Ta gjerne med PC. Det er nok med 1-2 for hver skole.