Aslaug: Det er tydelegvis for lenge sidan eg har vore inne på bloggen min, hadde skrive inn om ITU-artikkelen, og noko om problemstilling også, og så finn eg det ikkje igjen, kan det vera at eg har gått i den fella som vi gjorde noko av tidlegare: Vi gløymde å lagra!!! No er eg i tidsnaud, derfor litt i all hast: Eg har lyst å arbeida med utfordringar knytt til det å vera skuleleiar og få med personalet inn i den digitale verda, helst med begeistring og glød, og ikkje med all mogeleg skepsis og nøling. Tenkjer for eksempel på den barneskulen der rektor sette i gang og gjekk vegen saman med personalet, og var målretta over år. Skulle ønskja at vi kunne få det til. Tykkjer det lett vert slik at vi tenkjer det må ikkje verta for mykje av dette, og eg kjenner nokre gonger på det sjølv også: Er dette vegen? Eg vil absolutt vera med og bruka dei digitale verktøya og ressursane, og har hatt mykje glede av det til no. Men kjenner også at det er utfordrande å møta den motstanden som kjem frå ulike hald, både ein del lærarar og andre, jf leiarartikkel frå Stavanger Aftenblad måndag den 7.sept.

RHer kan dere skrive inn "spirer" til problemstillinger og/eller problemstillinger dere har tenkt på i forbindelse med eksamensoppgaven. Bjørn Olav har lyst til å se på en problemstilling omkring bruk av LMS i web 2.0-verden. Foreløpig ser jeg bruk av LMS som et "must" for å organisere og drifte opplæringen i


Bjørn Olav har lyst til å se på en problemstilling omkring bruk av LMS i web 2.0-verden. Foreløpig ser jeg bruk av LMS som et "must" for å organisere og drifte opplæringen i den digitale skolen. Web 2.0 åpner for nye og annerledes organiseringsmåter. Er dette mer funksjonelt eller bør LMS fremdeles "ligge i bånn"? Noe omkring dette hadde vært interessant å skrive om. Foreløpig er jeg alene om dette og vi må skrive i grupper?


Klaus og Olav har ansvaret for en samling i Lærende nettverk 3 gruppen i september - oktober som vi viderefører. Vi er oppfordret til å bringe vider de tankene som dette kurset har gitt oss. Et kursopplegg for deltakerne med noen tema kan bli oppgaven vi ønsker å jobbe med. Vi treffes med det første for å få mer kjøtt på beina.Jeg har satt opp noen punkter på konkretisering av problemstillingen her http://ln3rfk.wikispaces.com/Problemstilling+-+forslag og ønsker tilbakemelding på om vi kan gå videre med dette. Jeg fikk ikke konferert med Klaus i dag 17/7 og tar forbehold slik.


Torill:

Hvor, Hvordan kan vi (les RFK og evt.? ) kommunisere ut best vår IKT-strategi- våre mål og våre satsingsområder og krav til skolene om deres IKT strategi- alt i forhold til
den digitale skolen, den digitale hverdagen vi alle er en del av med også fokus på at skolene skal bruke web 2.0
og kanskje at vi satser på OpenOffice ...? Da må vi også sette opp disse klart definerte kravene til skolene...
Hvor.Hvordan kan vi få til samhandling og aktiviteter innad på skolen i forhold til skolens IKT-strategi
Hvor,Hvordan kan vi få til samhandling- aktiviteter på tvers av skoler og regioner- fylker?
Nå når vi satser på videreutdanning- og etterutdanning IKT, erfaringssamlinger/workshop som nevnt med de gode eksemplene, ideene, tips, gode undervisningsopplegg, samhandlig, aktiviteter og deling...hvor kan vi "samle" alt
Hvor, hvordan kan vi samle alt, slik at alle vet hvor vi skal!
I den forbindelse kom jeg på en annen idé i dag, men om alt dette er grunnlag nok
for nye og annerledes organiseringsmåter. Er en problemstilling er en annen ting...
Ideen min i dag er: (ikke noe revolusjonerende), men å bruke en wiki eller å lage en RFKning...dvs. hvordan kan RFK ta i bruk en wiki hvor alt er lenket opp mht blogger, wikier, filer, videoer, bilder, it´s learning ? (må få på plass RSS i it´s learning)og hvor skolene kan lenke opp alt sitt osv... eller er ning bedre..? Hvorfor bruke web 2.0?Hvorfor wiki? Hva er fordelene? Hva er ulempene? Hva kan vi oppnå?

OPPSUMMERT:
Hvordan bør samspillet mellom web20-tjenester og læringsplattformen utformes
for å kunne i vareta behov for samhandling på tvers av organisasjonsenheter
og samtidig støtte mer innovative pedagogiske metoder?