Den samme prosessen som Rogaland har startet for å få fortgang i utviklingen av digitalt kompetente lærere og skoler, foregår mange steder i verden. Les her, om ett av bidragene. Og her et innlegg om relevansen av Christens bok Disrupting Class. Skriv gjerne litt på bloggene om hva slike initiativ kan føre til, hvordan de kan gjøres lokalt eller noe annet som fenger.
-arne


Interessant rapportfra NU om digitale mapper.

9/6 På videosamlingen i dag ble det spurt om hvordan en kan få tilgang til FlashMedia. Med litt fram og tilbake på nettstedet til Open University har jeg satt opp en framgangsmåte for å begynne med tjenesten. Den ser ut til å være åpen etter en registrering. Jeg oppgav jobb-eposten i registreringen. Olav H

15/6 Håper det er innenfor det vi jobber med, nytenking og framtidens skole: Nettstedet TED talks er en samling "videoreferat" fra kongresser til en organisasjon med fokus på nyskaping innen mange arenaer som industri, IT og forskning. Det er engasjerte foredragsholdere med utvalgte tema og som regel YOUtube lengde på innslaget. Ett eksempel er om kreativitet i skolen på en kritisk måte. OH